För dig som handläggare

För dig som är socialtjänsthandläggare för en person med missbruk erbjuder Sobera flera nya möjligheter.

Avgiftningen är i sin medicinska aspekt vanligtvis en ganska kort period. Men för oss är målet större än så, det handlar om att klienten skall uppnå en varaktig drogfrihet. För att åstadkomma detta jobbar vi mycket med eget tänkande.

  • Hur hamnade jag här?
  • Vilka situationer är utlösande för mitt missbruk?
  • Vad behöver jag för att undvika återfall?

Avgiftningen är början på en förändringsresa och även om abstinensen viker sig kan det finnas ett sug kvar som vi, självklart tillsammans med klienten, jobbar för att denna skall lära sig att hantera.

En avgiftningsprocess medför en del risker vilket kräver hög medicinsk kompetens från de som jobbar med klienterna. Vi har legitimerad psykiatriker och legitimerad psykolog anställda inom vår verksamhet. Dessa deltar, driver och övervakar processens samtliga skeden och finns med under hela vårdkedjan.

Vanligtvis kan vi både hämta och lämna klienten i dennes hemkommun. Vi kan även hämta och lämna på eventuell fortsatt placering inom Stockrosens övriga verksamheter.

Löpande kvalitetskontroll är en självklarhet för att veta att vi ligger i framkant och att vi följer planen för att nå våra mål.

Har du frågor om placering hos Sobera, kontakta placeringsansvarig
på telefon 010-788 22 90 alt. e-post till placering@stockrosen.com