Behandling

Vi vill att det är en förändrad människa som kliver ut i världen efter genomförd behandling. I korthet handlar det inte om att få personen nykter – det handlar om att förhindra fortsatt missbruk och hitta en ny riktning framåt.

Det finns ingen standardmall som fungerar för alla klienter för att genomföra en lyckad avgiftning. Vi måste vara noggranna och samtidigt se till nuläge och bakomliggande orsaker till personens aktuella situation. Många av våra klienter har ett blandmissbruk vilket gör att alla faktorer måste vägas in i det individanpassade programmet.

Utgår man enbart från de medicinska faktorerna kan man lyckas med den fysiska avgiftningen. Många år i branschen från den här typen av interventioner har dock lärt oss att den rent fysisk avgiftning inte är tillräckligt för att hjälpa klienten att undvika återfall.

Vår huvuduppgift är att tillsammans med klienten rikta om och hitta en ny väg, ett nytt förhållningssätt och en ny riktning mot ett liv där varje dag utan droger tar denne närmare målet; ett drogfritt liv.

Hos oss finns sjuksköterskor, undersköterskor, behandlingspersonal, psykolog samt psykiatriker, samtliga med gedigen utbildning och erfarenhet. Redan under avgiftningen börjar personalen jobbar för att den enskilde ska hitta sin motivation för att lägga grunden till ett fortsatt liv utan missbruk.

Vi kan ta emot och behandla individer med alla typer av missbruk. Vård och aktiviteter är anpassade efter individens dagsform. Systematiskt kontrolleras puls och blodtryck, samt andra medicinska insatser.

Behandlingen utgår från den individuella planen och är evidensbaserad, vilket innebär att KBT-behandling, t.ex. motiverande samtal (MI), kan påbörjas redan under avgiftningsfasen. Vissa personer avslutar sitt missbruk samma dag de anländer. Andra behöver få en stegvis nedtrappning för att undvika abstinsensbesvär, där en del personer har behov av läkemedelsassisterad behandling. Oavsett vilken väg vi tar är målet detsamma. Det handlar om att förhindra fortsatt missbruk och hitta en ny riktning framåt.

Vård och aktiviteter är anpassade efter individens dagsform.

Maten är näringsriktig och lagad från grunden. Basen är traditionell svensk husmanskost, med stor hänsyn till årstidsmässiga variationer.

Och hos oss är det inte rökförbud vilket är vanligt på många avgiftningsenheter. Vi har en anpassad ”rökruta” precis utanför entrén. Det centrala är att du blir fri från alkohol och droger, ev. tobaksavvänjning finns det gott om tid för därefter.