Om Sobera

På Sobera motivations- & avgiftningscenter tar vi emot vuxna män och kvinnor från 18 år. Vi erbjuder en komplett vårdkedja från avgiftning till behandling, utsluss och eftervård. Vår erfarna psykiatriker följer klienten under hela vårdtiden vilket skapar trygghet, stabilitet och kvalitet. Behandlingen är helt individanpassad och evidensbaserad, vilket innebär att KBT-behandling t.ex. motiverande samtal (MI), kan påbörjas redan under avgiftningsfasen.
Med smidig handläggning skräddarsyr vi placeringar utifrån klientens behov. Vi har även har möjligheter att ombesörja transporter samt erbjuda plats till rörelsehindrade.

Engagemang är en ledstjärna

Engagemang är en ledstjärna och genomsyrar allt vi gör. Vi rekryterar personal utifrån deras erfarenhet av att bemöta, bry sig om och hantera individer med diversifierad problembild. Klientens tid hos oss ska vara meningsfull och tillvaron trygg. Vi är en liten enhet med stora ambitioner.

Om dagsformen tillåter finns det tillgång till en mängd fritidsaktiviteter.
Den engagerade personalen finns alltid nära till hands för att hantera frågor och önskemål.

Vårdkvalitet, familjekänsla och meningsfullhet

Lokalerna är nybyggda och våra klienter bor ljust och fräscht, i en trygg och trevlig miljö. Det finns ett gemensamt allrum med TV och möjligheter till interaktion med andra personer.

Vi har goda möjligheter att behandla rörelsehindrade personer.

Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat.

Välkommen till oss!

Har du frågor om placering hos Sobera, ta kontakt med oss på telefon
010-788 22 90 alt. e-post till placering@stockrosen.com

Varmt välkommen att kontakta oss.
Org nr: 556188-6218