Om Sobera

”Vi skräddarsyr placeringen och tar tillsammans riktning mot en varaktig förändring. ” – Johannes Eriksson VD Stockrosen Vård & Omsorg AB

På Sobera motivations- & avgiftningscenter, tar vi emot vuxna män och kvinnor. Vi erbjuder en komplett vårdkedja från avgiftning till behandling, utsluss och eftervård. Vår erfarna psykiatriker följer klienten under hela vårdtiden vilket skapar trygghet, stabilitet och kvalitet. Behandlingen individanpassas där behandlingsinsatserna bygger på evidensbaserad forskning.
Med enkel handläggning skräddarsyr vi placeringar utifrån individens behov. Vi har även har möjligheter att ombesörja transporter samt erbjuda plats till rörelsehindrade.

Engagemang är en ledstjärna

Engagemang är en ledstjärna och genomsyrar allt vi gör. Vi rekryterar personal utifrån deras erfarenhet av att bemöta, bry sig om och hantera individer med diversifierad problembild. Klientens tid hos oss ska vara meningsfull och tillvaron trygg. Vi är en liten enhet med stora ambitioner.

Om dagsformen tillåter finns det tillgång till en mängd fritidsaktiviteter.
Den engagerade personalen finns alltid nära till hands för att hantera frågor och önskemål.

Vårdkvalitet, familjekänsla och meningsfullhet

Lokalerna är nybyggda och våra klienter bor ljust och fräscht, i en trygg och trevlig miljö. Det finns ett gemensamt allrum med TV och möjligheter till interaktion med andra personer.

Vi har goda möjligheter att behandla rörelsehindrade personer.

Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat.

Välkommen till oss!

Har du frågor om placering hos Sobera, kontakta placeringsansvarig
Kristin Bakkom på telefon 076-797 59 42 alt. e-post till kristin.bakkom@stockrosen.com

Varmt välkommen att kontakta oss.
Org nr: 556188-6218