Omsorg, omtanke, omvårdnad

Välkommen till Sobera

Ett motivations- och avgiftningscenter inom Stockrosenkoncernen.
Jag är handläggare Jag är klient Jag är anhörig
Hur vi arbetar

Sobera

På Sobera tar vi emot vuxna män och kvinnor. Vi erbjuder en komplett vårdkedja från avgiftning till behandling, utsluss och eftervård. Vår erfarna psykiatriker följer klienten under hela vårdtiden vilket skapar trygghet, stabilitet och kvalitet. Behandlingen individanpassas där behandlingsinsatserna bygger på evidensbaserad forskning. Med enkel handläggning skräddarsyr vi placeringar utifrån individens behov. Vi har möjligheter att ombesörja transport samt erbjuda plats för rörelsehindrade.

 

Vi skräddarsyr behandlingen, och tar tillsammans riktning mot en varaktig förändring.
Vi är en liten enhet med stora ambitioner. Klientens tid hos oss skall vara meningsfull och tillvaron trygg. Det är vårt fokus.
Galleri

Så här kan en dag se ut

Läs om det senaste

Aktuellt

Här kan du följa alla nyheter i vår koncern, Stockrosen. Med över hundra anställda på fem platser är vi nu Sveriges största koncern för kvalificerad vård med boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.